หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | แกลเลอรี่ | ฝึกอบรมพนักงานโรงแรม | หลักสูตรที่เปิดสอน | ED วีซ่า | เว็บบอร์ด | บริการอื่นๆ | ติดต่อเรา

วีซ่านักเรียน

รายละเอียดสำหรับวีซ่านักเรียน
- อายุตั้งแต่12-99 ปี
- สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้า 1ชุด
- รูปถ่ายขนาดเท่ารูปถ่ายในหนังสือเดินทางเล่มจริงจำนวน 12 รูป
- ค่าธรรมเนียมสำหรับโรงเรียน จำนวน 25,000 บาท

 

ขั้นตอนต่างๆ
นำเอกสารที่กล่าวมาด้านบนมาและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่โรงเรียนและชำระค่าธรรมเนียม 50% จากนั้นเราจะจัดเตรียมเอกสารและนำส่งไปยังสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากนั้นเมื่อเราได้รับเอกสารกลับคืนมา เราจะเตรียมเอกสารให้คุณนำออกไปที่สถานทูตไทยซึ่งอยู่นอกประเทศไทยตัวอย่างเช่นที่ปีนังประเทศมาเลเซีย คุณจะได้รับการลงตราวีซ่าเป็นชนิด “ED” โดยค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ 2,000 บาท

 

ตอนที่คุณได้รับเอกสารจากเราคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับโรงเรียนในส่วนที่เหลืออีก 50%

เมื่อคุณกลับสู่ประเทศไทยพร้อมกับ “ED” วีซ่า จากนั้นโปรดนำหนังสือเดินทางของท่านมาให้เราถ่ายสำเนาวีซ่าของท่านด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการเตรียมเอกสารสำหรับใช้ต่ออายุวีซ่าของท่านออกไปอีก 9 เดือน ณ. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากวันที่วีซ่าของท่านครบกำหนดอายุ 3 เดือน ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ1,900 บาท


เมื่อคุณได้รับวีซ่านักเรียนแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยเพื่อต่ออายุวีซ่าอีก ตราบเท่าที่คุณยังคงเป็นนักเรียน ซึ่งสามารถต่ออายุวีซ่านักเรียนได้อีก 10 ปี หรือมากกว่า โดยคุณเพียงแค่ไปรายงานตัวทุกๆ 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นนั้นๆ

เราจะเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุหลังจากวีซ่าของคุณครบกำหนด 3 เดือน

 

 

กรณีที่คุณต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวบางอย่าง  คุณจำเป็นต้องกรอกเอกสารขออนุญาตที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  เพื่อขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอีก ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย 1 ครั้ง คือ 1,000 บาท กรณีเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้ง 3,800 บาท หากไม่ได้ขออนุญาตก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่านักเรียนของท่านจะถูกยกเลิก ณ. วันที่ท่านเดินทางออกนอกประเทศไทย

เมื่อคุณได้รับวีซ่านักเรียนแล้วเราจะจัดให้คุณเข้าเรียน  โดยจะเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาทั้งหมด 50 สัปดาห์ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมด 200 ชั่วโมง โดยเราได้จัดเตรียมห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน  หนังสือ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบถ้วนทั้งหมด  เพื่อให้คุณมีความสุขกับการอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวร  และสนุกกับประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนภาษาไทยในโรงเรียนของเรา

The Genius Language School

39/9 Prabaramee Rd., Patong, Kathu,Phuket 83150 | Mobile : 095-979-9359, 099-516-9959 TEL. : 076-296029 | email : aood16@hotmail.com